This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

El Filibusterismo Essay

5986 words - 24 pages

ASSIGNMENT
SA
FILIPINO

IPINASA NI:
GLAIZA MAE A. CATAROS
MGA TULA
NG
DAMDAMIN
* ODA
* DALIT
* SONETO
* ELEHIYA
* AWIT

MANGGAGAWA
ni Jose Corazon de Jesus

Bawat palo ng martilyo / sa bakal mong pinapanday
alipatong nagtilamsik, / alitaptap sa kadimlan;
mga apoy ng pawis mong / sa Bakal ay kumikinang
tandang ikaw ang may gawa / nitong buong Santinakpan
Nang tipakin mo ang bato / ay natayo ang katedral,
nang pukpukin mo ang tanso / ay umugong ang batingaw
nang lutuin mo ang pilak / ang salapi ay lumitaw,
si Puhunan ay gawa mo / kaya ngayo'y nagyayabang.
Kung may ilaw na kumisap / ay ilaw ng iyong tadyang,
kung may gusaling naangat, / tandang ikaw ...view middle of the document...

Unang una ang pamilya
ang higit na mahalaga.
kasama mo sa tuwi na,
kaakibat sa problema.

Ang buhay ay paglalakbay
may nais na patunguhan.
may malinis may masukal
ang ating madadaanan.

O kay sarap o kay tamis
ng mabuhay sa daigdig
kung masaya ang paligid
wala man ding kahulilip.

Ngunit merong dumating
dalamhati at hilahil,
sakuna at suliranin
bahagi ng buhay natin.

At sa atin ngang pagtahak
sa buhay na nilalandas
may mithiin at pangarap
tagumpay na hinahangad.

O kay sarap ng mabuhay
dito sa mundong ibabaw.
lalo na nga kung may ilan
mga piling kaibigan.

Kaya naman dapat sana
wag mawalan ng pag asa
habang tayoy may buhay pa
darating din ang ginhawa.
Soneto I
Bato-bato po sa langit
Ang tamaa’y h’wag magalit.
Kung kaya ikaw’y makinig
At tunghayan itong awit.
Isang araw ay nagpunta
Ka sa isang klinika
At nagbukas ng pahina,
Walang nakita ang mata
Kundi ang akda ng diyos.
Ang dudulas ng taludtod,
Yaong tugma’y maindayog;
At ang sukat ay di kapos.
Tiningala mo ba’ng diyos
O nais ring maging hambog?
Soneto II
Kumpulang nagtipon ang pastol ng diyos,
Ang kunwaring layo’y sumambang malugod-
Walang paki-alam kung anumang handog
Ang maidudulot ng kasamang lipos
Na nangagdalisay ng tanaga’t dalit.
Nahan ka? O, pastol kapag nasa bukid
Itong punong pastol nagtiis nang sakit
Rumurok ang nais at pumasalangit?
Ilang pagsosogang lagi kayong wala?
O nag-aantabay diyos ang magwikang:
Ako ang sundin n’yo! Ako ang bathala!
(Lugmok katamlayan ang pastol-makata.)
Manamba nang labis sa diyus-diyusan,
Ang pinagpastula’y natitigang parang.
Sa dahon na lamang ako’y bubulong

Sa dahon na lamang ako’y bubulong
Napakarami ko nang mga mithiin
Na sa gobyerno’y nabigyang diin
Panunumpa’t garantiya’y lagi na lang naglalaho na parang bula
Sa kariktan ng kanilang mga sumpa ako’y laging nalu-lula
Ang mga politikong laway ang puhunan
At ang mga taong bayan na sa pera’t salita’y nabubulagan,
Sadya ngang ang pagiging pilipino
Ay nakakapanangis, nakakalito
O bayan kong mahal
Na inalisan ng puri’t dangal
Ng iyong mga anak na hangal
Na laging nagdarasal ngunit walang mabubuting asal
PAKIUSAP! Kami’y iyong turuan
At sa batis ng parusa, kami ay paliguan
Nang sa gayo’y iyong katahimikan
At ang iyong malabirheng kagandahan ay muling masilayan…
Nguni’t sa bawat paalam ng araw, at sa bawat pagsilay ng buwan sa kalangitan
Problemang hindi nababawasan na lagi na lamang nadaragdagan
Kaylan pa kaya magkakaroon ng mga kasagutan
Kaylan pa kaya kami magigising sa katotohanan
At nang maamin namin sa aming sarili na “kami talaga ang may kasalanan”
Sa lahat ng mga paghihirap na aming nararanasan
“kami ang may gawa!” kami ang mga taong walang awa!
At sa di na matawaran naming mga gawa:
Sa pagsira ng iyong kalikasan
Sa pagkitil ng napakaraming buhay
Mula sa iba’t ibang angkan
Sa bilyong-bilyon naming mga kasinungalingan
Sa pagnanakaw namin sa taong bayan
Sa pangloloko namin sa aming mga kapatiran
Sa...

Other Papers Like El Filibusterismo

Analysis Of Operation Blue Star And Its Effects On The Gandhi Dynasty

934 words - 4 pages The period of time including and following Operation Blue star is considered a dark time in India and black spot in Indian history. It is a time Indian would rather forget, yet still to this day debate about. Was Indihar Gandhi correct in instating operation Blue Star, inflicting damage to the Golden temple, and being responsible for the killing of anywhere from 492 (official reports) to 1500 (estimates run as high as) civilians, which lead to an

Regretful Decisions Essay

930 words - 4 pages Regretful Decisions There are many individuals in a child’s life that helps mold them into a well-rounded adult. In most cases, this guidance comes from the child’s parents or other older, but in Sonny’s case, this guidance was expected from his older brother. In the short narrative, Sonny’s Blues, Sonny’s life was adversely affected by the decisions that his older brother made. The decisions that his brother made include leaving Sonny to stay

Jail Responsibilities

589 words - 3 pages Jail Responsibilities Monique Priorello September 23, 2012 One of the main responsibilities of a jail is to give the officers the correct “Police Correspondence” courses. This is because these courses give the officers the effective basic training that they need to do things such as; Writing of Memoranda, Police Reports, and Civilian Letters. What needs to be done first is make sure that there are NO errors. This means in

Mgt330

638 words - 3 pages Starbucks Nefertiti Wright Sangita Patel October 15, 2012 STARBUCKS 2 STARBUCKS - 1 - [no notes on this page]I. Job description a. Baristas II. Job specifications a. Duties III. Form of departmentalization STARBUCKS 3 Starbucks Starbucks have been named in the 100 best companies to work for. Starbucks has many job opportunities for people, which require the right job specifications. The employees create uplifting experience

Fight Club

917 words - 4 pages Fight Club is a story of the narrator’s struggle to gain control over his life. He is in search for an identity in the form of manhood. His masculinity is so repressed because of the absence of a father figure in his life. Because of this he creates Tyler, his alternate personality. Tyler is nothing like anyone the narrator has met, he is self assured and completely free. The narrators alternate personality Tyler Durden is the ultimate alpha-male

The Powers Of The Health And Safety Representative

254 words - 2 pages The Powers of the Health and Safety Representative A health and safety representative has the power to: Identify Workplace Hazards The health and safety representative has the power to identify workplace hazards. This power is usually exercised by conducting workplace inspections. Obtain Information from the Employer The health and safety representative is entitled to the same information available to a joint committee member. Under the Act

Lesson Plan

6476 words - 26 pages QWERTYUIOP by Vivien Alcock Table of Contents Introduction About Short Stories The Writer Synopsis Elements Activities Beyond The Text Assessment Answer Key Glossary Panel of Writers [pic] SHORT STORY Welcome to the World of Literature and to Short Stories! We hope you will enjoy working with this guidebook, which has been specially designed to help you prepare your students enjoy the Literature

Management

1227 words - 5 pages Coca-Cola Global Business and Marketing Strategy Introduction As domestic markets mature, it is becoming more and more fashionable for organisations to seek growth through opportunities in foreign countries. Faster communication, new technologies and improved transport links are making international markets more accessible and businesses pursuing a global position can experience an upsurge in brand awareness and cost effectiveness. Global

Facing Poverty With A Rich Girl's Habit

783 words - 4 pages Facing poverty with a rich girl’s habit Adele Strader Professor Chryst English Composition October 22, 2012 Facing poverty with a rich girl’s habit was written by Suki Kim and published in the New York Times on November 21, 2004. The most important point that Suki want to make was that (1) what we have in life can be taken away in an instant (2) do not go bankrupt in South Korea (3) that a person must adapt and endure

3-4-50 Paper

572 words - 3 pages -4-50 paperLack of exercise is a key contributor to disease and death among many people in the United States, regardless of age. It is a well-known fact that exercise results in a healthier lifestyle. Along with tobacco use and poor nutrition, lack of exercise is one of the main issues that people have which leads to high blood pressure, obesity, and other serious health problems. According to a study by UCSD School of Medicine and SDSU

Capitalism

836 words - 4 pages Werner Sombart, El apogeo del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, 1984. Ver resumen de la referencia en: Christoph Deutschmann, op. cit., cap. 4, p. 94 http://www.monografias.com/trabajos70/capitalismo-sistema-economico-financiero/capitalismo-sistema-economico-financiero.shtml http://www.portalplanetasedna.com.ar/modelo_capi.htm Espacios y Sociedades del Mundo Política, Economia yu Ambiente de C.V. Bertone de Daguerre y S.M. Sassone Historia del Mundo Contemporáneo Cronos A. Fernández

Related Essays

Rizal: Hidden Beneath The Surface Essay

993 words - 4 pages apologizes for all his attacks against the Church. While this was being tackled in the documentary, several questions started to form in my mind. First of all, why would Rizal retract? After writing two long novels and planning to write a third novel, why would he pull back? Is it because he feared for his life? If that was so, then he wouldn’t have written Noli Me Tangere and El Filibusterismo in the first place. If he really feared for his life then he

Blah Blah Blah Essay

2453 words - 10 pages Solidaridad at mga nobelang isinulat ni Jose Rizal na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Gumamit ang kilusang propaganda ng sagisag-pangalan sa kanilang pagsulat. Layunin nitong maitago ang kanilang tunay na katauhan upang mapangalagaan ang kanilang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Nabigo man ang kilusang propaganda naiparating naman nila sa pamahalaan ng Espanya ang mga pagbabagong kanilang hinahangad.   Matapos ang kabiguan ng kilusang

Lafarge S.A Essay

2924 words - 12 pages NAME: IHEKANANDU KINGSLEY N. COURSE: MGMT 292 / F12 N01 TITLE: INDIVIDUAL CASE STUDY (LAFARGE S.A.) SUBMITTED: October 5, 2012 TABLE OF CONTENTS 2. INTRODUCTION 3 3. DESCRIPTION OF CASE 4 4. VALUES 4 4.1. Types of values 4 5. TEAMWORK 7 6. MOTIVATION 8 7. CREATIVITY 9 7.1. Components of creativity 9 8. CONCLUSION 12 9. BIBLIOGRAPHY 13 INTRODUCTION This report aims to provide an in-depth analysis of initiatives pursued by Lafarge as

Finance Essay

665 words - 3 pages Financial statements are the most common tool used for making business decisions. They consist of the balance sheet, income statement and statement of cash flows. The analysis tools used affect all aspects of a company not just a few. A systematic review of the resources a company used to achieve its mission is cost control. Cash flow should be kept at necessary levels for operations is one of the major benefits of cost control. It is a very