K To 12 And Its Implications In The Philippines

630 words - 3 pages

K to 12: Susi sa Mas Mabuting Edukasyon

Taong 2011, isang mahalagang yugto ang naganap sa edukasyon ng Pilipinas. Pinakilala ang bagong kurikulum: ang K to 12. Mula sa dating 10 taong pag-aaral, magkakaroon na ng taon para sa Kinder at 12 pang karagdagang taon, anim na taon ng Primary Education, apat na taon ng Junior High School at dalawang taon ng Senior High School.
Nararapat na ang pagsasabatas nito sapagkat nahuhuli na ang bansa sa “International Education Standards”, mas mapapadali ang pagtratrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino, dahil magiging “professionals” agad sila abroad. Mas mapaghahanda rin nito ang mga nakapagtapos na sa mundo ng pagtratrabaho. Mahalagang maging sapilitan na rin ang Kinder, ‘pagkat sa mga edad na ito nagiging ganap ang pag-iisip ng mga mag-aaral, at napatunayan ding marami sa mga batang nakapag-Kinder ang nakapagtatapos ng pag-aaral. Higit sa lahat, madaragdagan ang “International Competitiveness” ng ...view middle of the document...

Baldemoro/ G9- Science Class/ July 25, 2014/ Bb. Rubio

Pilipinas, Dagsain ng Turista Pati ng Kalamidad

Perlas ng silanganan, sa malayong silangan, parte ng Timog Silangang Asya. Biniyayaan ng kagandang mga likas na yaman, bulkang Mayon, Chocolate Hills atbp., kaya dinadagsa ng maraming turista. Dinadagsa rin ito pati ng mga kalamidad, baha, bagyo, lindol, landslide at kung ano pa. PILIPINAS!!!
Hay, “‘tis the season” na naman, puro mga bagyo sa parteng ito ng taon, malakas na pag-ulan at ihip ng hangin ‘tas wala pang pasok, ‘la namang kuryente, nyek din. Nagkakaroon pa ng paminsan-minsang mahina’t malakas na paglindol. Ayayay, “one of the most dangerous place to live” na nga ata ang bansa natin.
Pero, ‘bat ganon dito sa bansa sunud-sunod ang mga bagyo, alphabetical pa nga, tapos yung mga lindol nakakatakot pa, dahil daw sa HAARP na tinatawag, nagweweather and disaster manipulation. Pero sa totoo, ang lapit kasi ng Pilipinas sa karagatang Pasipiko, na kadalasang pinagmumulan ng mga bagyo at malapit rin tayo sa Pacific Ring of Fire, na maraming bulkang nakapalibot. Halos masanay na tayo sa gan’to nating nararanasan, pero ayun ‘di pa rin tayo nadadala. Patuloy pa ‘rin ang pagpuputol at pagkakalbo sa mga kagubutan, pagquaquarry sa mga gilid ng bundok, pag-abuso sa kalikasan, pagkakalat kung saan-saan, atbp.
Kaya naman pala, tuwing may bagyo, ayun, imbis na may nasipsip sa mga sobrang tubig, ay ayun wala na naging upuan na, tuwing nabaha din may kasama ring mga basura, isinauli ng kalikasan kung saan-saan mo kasi itinatapon, at tuwing may malakas na lindol at baha, ‘di maiwasan ang pagkakaroon ng nakamamatay na landslide, wala na kasi ang mga dating punong humahawak sa lupa, na-quarry na din ang mga dating luntiang gilid ng bundok.
Ngunit, huli na ba ang lahat? Wag na nating hintayin pa, bawat isa ay may magagawa, ang maliit na balat ng kendi ay maaari pang itabi sa ating mga bulsa, para mamaya ay itapon ng ayos, kasanayan na rin ang Proper Waste Segragation, ang nabubulok ay sa nabubulok, ang di- nabubulok ay sa di-nabubulok, lumahok rin tayo sa mga “Clean and Green” na proyekto sa ating komunidad. Ngunit, hindi lamang iyan marami ka pang maaaring gawin para makatulong.

Other Papers Like K To 12 And Its Implications In The Philippines

The Roles Of College Guidance Counselors In Calabarzon: Implications To Guidance Program And School Administration

5245 words - 21 pages THE ROLES OF COLLEGE GUIDANCE COUNSELORS IN CALABARZON: IMPLICATIONS TO GUIDANCE PROGRAM AND SCHOOL ADMINISTRATION M. H. A. SEMIRA Batangas State University Gov. Pablo Borbon Campus I, Rizal Avenue, Batangas City ABSTRACT The study was undertaken to identify and assess the roles of college guidance counselors in CALABARZON and its implications to the schools guidance program and school administration. According to Erford (2003

Strategy In Its Best Ch.12 Essay

4577 words - 19 pages measure actual performance relative to goals. - The most popular. - Management gives its SBUs the required outcome and they have to work on achieving them. B. Output control provides an incentive structure for motivating employees at all levels in the organization. * Behavior Control- establish standardization, predictability, & accuracy by creating system of rules to direct actions and/or behaviors of divisions

The Effects Of Sin Tax To The Buying Behavior Of Smokers In Barangay Narra, San Pedro, Laguna, Philippines

6218 words - 25 pages somehow made its way inside the society and became widespread upon the invention of automated cigarette-rolling apparatus. The tobacco has been first introduced to other countries before reaching the Philippines. The idea of smoking tobacco first came from the Arawak Indians in 1492 that was noticed by Christopher Columbus. Seven years later, Amerigo Vespucci found out that the inhabitants in an island near Venezuela have already been

Why Are The Philippines Considered To Be A Disaster Hotspot?

464 words - 2 pages The Philippines is one of the most hazard-prone countries in the world alongside Japan, India, Bangladesh, China and Indonesia. It sits across a major plate boundary meaning it faces significant risks from volcanoes and earthquakes. The Philippines is made up of around 7000 islands all mainly mountains with areas of coastal lowlands and many people work on steeply sloping land of the mountains dues to the good soil for agriculture. Being 25

“The Role Of Women As Entrepreneurs And Business Leaders In Saudi Arabia: Business And Ethical Implications”

2411 words - 10 pages confirm how despite the fact that Saudi Arabia is now considered as a growing economy which is trying to diversify its exports, mainly based on oil and natural gas, by framing and revising its legal and regulatory environment in order to foster entrepreneurship activities and the private sector interest. It leads to growing concern about the role of women in the economic environment, with legal and ethical consideration of the women’s role in

European Crisis And Its Effect In The International Market

1621 words - 7 pages European Crisis and its effect in the International Market After the Second World War, the world was in search of a new alternative to stop with the horrific wars between nations. In 1950, France, Italy, Germany, Luxemburg, Belgium and Netherlands joined in order to obtain peace, protectionism and economic advantage. It was the foundation of the current European Union. This significant moment in history was followed by a remarkable

Business Ethics And Its Results In The Workplace

391 words - 2 pages “Business ethics in the workplace is about prioritizing workplace moral values and ensuring that employees align their behavior with these values - its values of management. Yet there are many myths abound about business ethics and the majority of these come from a general confusion about the concept of ethics, while other myths come about from constricted or one-dimensional views of ethical predicaments”. (McNamara, n.d.). The first myth of

Outline And Evalute The Working Memory Model (12)

802 words - 4 pages Outline and evaluate the working memory model. The working memory model was proposed in 1974 by Baddeley and Hitch, who felt that Atkinson and Schifrin’s multi store model, was too simplistic, therefore the working memory model acted as an alternative, unlike the multi store model the working memory model presents short term memory stores because it focuses on the short term memory. The term working memory is used by Baddeley and Hitch to

Child Abuse And Its Effects On The Child’S Ability To Form Attachments

3325 words - 14 pages neglect and/or abuse. Perry’s clinical study involving child abuse and its effects on the brain bring about specific consequences involving timing (2009), “The clinical implications of this principle speak to the importance of the timing and developmental experience; the very same traumatic experience will impact an 18-month-old child differently than a 5-year-old. Similar traumatic experiences occurring at different times in the life of the

Music And Its Effect On The Learning Experience Of Children From Early Childhood To Adulthood

2468 words - 10 pages Music and Its Effect on the Learning Experience of Children from Early Childhood To Adulthood Abstract Research proves that music has a major impact on the brain of individuals of all ages. This work focuses on how the use of music, melody, and song can play a positive role in the learning experiences of children throughout all grade levels if implement by teachers and instructors. With the assistance of three children, one from each age

Five Competitive Forces In The Biotechnology Industry And Its Economics Scenarios

1797 words - 8 pages biological manufacturing processes and the resulting molecules. The biotechnology industry is a profitable industry; it is worth $200b and is growing 11% YoY. The industry spending is expected to grow to $210b in 2016 from $93b in 2006. In addition the industry estimates that the market for biosimilars will be worth $25b by 2020. The future of Biotech companies is bright Given the nature of its products, generic competition has been a

Related Essays

K+12 And The Youth Essay

435 words - 2 pages K+12 and the Youth “Education is life itself”, this famous line has indeed brought great impact on the creation of the national educational system - the K+12 program. With the main objective of preparing the learners to become more competitive both in the academic and skill-related work, the said system was implement as early as last year. Thus, this illustrious program brought many effects on the side of many students specially those who are

Stocks And Its History In Philippines

7414 words - 30 pages international best practices. Under the amended policy, companies should meet three criteria to qualify for the PSEi: (1) the company's free float level should be at least 12%; (2) the company must rank among the top 25% in terms of median daily value in nine out of the 12-month period in review; and (3) rank among the highest based on full market capitalization. The PSE established its satellite office in Cebu on September 22 in a bid to

Define Individualism And Explain Its Implications For The State

286 words - 2 pages Define individualism and explain its implications for the state. Individualism is the belief in the supreme importance of the individual over any collective body or social group. It stems from the liberal belief on human nature that humans are of a self-reliant and uphold a rational nature. Therefore, human beings within society should acquire freedom. Methodological individualism is the idea that with any policy that the government

Curriculum In The Philippines Essay

1296 words - 6 pages to a foreign country. III. CONCLUSION In every company, the service it offers has advantages and its advantages. With the efficiency and effectively of the company, no doubt that its spread worldwide. Indeed, Booz, Allen and Hamilton pave way to cater different business establishments. It connects different company and embrace diversity. It is true that there are disadvantages of Booz, Allen’s and Hamilton Company which