This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Kabanata Ii Essay

1193 words - 5 pages

KABANATA II

Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral
Sa kabanatang ito, dito ipapakita ang mga artikulo o manuscript na may kaungayan sa pag-aaral na ito. Ang pangunahing layunun ng kabanatang ito ay upang maipaliwanag ng maigi at maayos ang pag-aaral na ito. Ito rin ay para sa maunawaan ng na kalalahat.
Narito ang mga sumusunod na mga artikulo

LOKAL
Sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya sa ating bansa, nagiging mas epektibo ang pag-aaral ng isang ordinaryong mag-aaral. Ngunit dahil rin dito ay nagkakaroon ng ibang pagkakaabalahan o distraksyon sa pag-aaral ang kabataan. Ang teknolohiyang ito ay nakakaapekto sa cognitive na pag-unlad ng isang tao. Napauunlad nya rin ang ...view middle of the document...

Isinagawa nya ang survey sa Far Eastern University, IAS.

Ayon naman kay Purita Enriquez Comia, sa kanyang isinagawang pananaliksik na pinamagatang; A Survey of First Year Student Failures in Public Schools of Manila During The School Year of 1952-1953; isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng isang mag-aaral ang kawalan ng interes at panahon sa pag-aaral. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng ibang pinagkakaabalahan. Nahihibang ang kabataan sa iba’t ibang gawain tuwing bakasyon. Ang mga gawaing ito ay maaaring makasama o makabuti sa kanilang pagiging estudyanteng indibidwal. Dahil na rin sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya ay naibabaling ng mga estudyante ang kanilang atensyon sa samu’t saring bagay na maaaring makasama sa kanilang performance sa pag-aaral. Nasasaad dito na sa pampublikong paaralan madalas marami ang bumabagsak dahil sa ganitong dahilan. Ayon sa survey na isinagawa nya sa Jose Abd Santos High School nangunguna ang language difficulty sa dahilan ng pagbagsak ng estudyante, samantala ang kawalan ng interes naman ay pumapang-anim.

Samantala, ayon naman sa pag-aaral ni Maribeth R. Cortez na may pamagat na Analysis of the problems of the third year students of Dasmarinas National Highschool. Na nagiging malaking bahagi ng pagkakaroon ng problema ng kabataan lalo na ng ikatlong taon sa sekundarya ang kakaunting panahon ng bakasyon. Maliban sa mga holidays nahihirapan din silang makiangkop sa malalakas na tag-ulan sa bansa. Nagiging dahilan din ng kalbaryo ng mga estudyante ang mga buwan sa pagpasok na nataton ding maraming bagyo ang dumadaan. Dahil nga sa mga dahilang ito, lumabas sa pag-aaral niya na 48% ng mga mag-aaral ang mapalad na nakakaabot ng highschool. Nasasaad din na napakahalaga ang stratehikal na pagpili ng gobyerno ng buwan ng klase. Sa ganitong paraan, hindi maaapektuhan ng sama ng panahon ang pag-aaral ng mga bata.

FOREIGN
Ang pag-aaral ay isang komplikadong bagay kung saan maaaring maapektuhan hindi lamang ang mental na aspeto ng isang tao kundi maging ang emosyonal at sosyal na bahagi ng kaniyang pagkatao. Ang kalinagan ng mga talento at kakayahan ay nakasalalay sa pag-aaral ng isang estudyante. Kahit ang isang napakaliit na pagpapago ay maaring makaapekto rito.
Ayon sa librong The Encyclopedia of Careers and Vocational Guidance ni William E. Hopke et al. Nagkakaroon ng malaking kabuluhan ang pag-aaral kung ito ay pagtutuunan ng sapat na atensyon, talento at panahon. Nagiging mas kasiya-siya umano sa mga mag-aaral ang learning experience kung hindi nagkakaroon ng kalituhan ang mga mag-aaral sa kanilang asignatura at paksa. Nagkakaroon din ng epekto ang interes at dedikasyon...

Other Papers Like Kabanata Ii

Finance Essay

665 words - 3 pages Financial statements are the most common tool used for making business decisions. They consist of the balance sheet, income statement and statement of cash flows. The analysis tools used affect all aspects of a company not just a few. A systematic review of the resources a company used to achieve its mission is cost control. Cash flow should be kept at necessary levels for operations is one of the major benefits of cost control. It is a very

Analysis Of Operation Blue Star And Its Effects On The Gandhi Dynasty

934 words - 4 pages The period of time including and following Operation Blue star is considered a dark time in India and black spot in Indian history. It is a time Indian would rather forget, yet still to this day debate about. Was Indihar Gandhi correct in instating operation Blue Star, inflicting damage to the Golden temple, and being responsible for the killing of anywhere from 492 (official reports) to 1500 (estimates run as high as) civilians, which lead to an

Regretful Decisions

930 words - 4 pages Regretful Decisions There are many individuals in a child’s life that helps mold them into a well-rounded adult. In most cases, this guidance comes from the child’s parents or other older, but in Sonny’s case, this guidance was expected from his older brother. In the short narrative, Sonny’s Blues, Sonny’s life was adversely affected by the decisions that his older brother made. The decisions that his brother made include leaving Sonny to stay

Jail Responsibilities

589 words - 3 pages Jail Responsibilities Monique Priorello September 23, 2012 One of the main responsibilities of a jail is to give the officers the correct “Police Correspondence” courses. This is because these courses give the officers the effective basic training that they need to do things such as; Writing of Memoranda, Police Reports, and Civilian Letters. What needs to be done first is make sure that there are NO errors. This means in

Mgt330

638 words - 3 pages Starbucks Nefertiti Wright Sangita Patel October 15, 2012 STARBUCKS 2 STARBUCKS - 1 - [no notes on this page]I. Job description a. Baristas II. Job specifications a. Duties III. Form of departmentalization STARBUCKS 3 Starbucks Starbucks have been named in the 100 best companies to work for. Starbucks has many job opportunities for people, which require the right job specifications. The employees create uplifting

Fight Club

917 words - 4 pages Fight Club is a story of the narrator’s struggle to gain control over his life. He is in search for an identity in the form of manhood. His masculinity is so repressed because of the absence of a father figure in his life. Because of this he creates Tyler, his alternate personality. Tyler is nothing like anyone the narrator has met, he is self assured and completely free. The narrators alternate personality Tyler Durden is the ultimate alpha-male

The Powers Of The Health And Safety Representative

254 words - 2 pages The Powers of the Health and Safety Representative A health and safety representative has the power to: Identify Workplace Hazards The health and safety representative has the power to identify workplace hazards. This power is usually exercised by conducting workplace inspections. Obtain Information from the Employer The health and safety representative is entitled to the same information available to a joint committee member. Under the Act

Lesson Plan

6476 words - 26 pages married to author Leon Garfield, with whom she adopted a daughter, named Jane after Jane Austen. They met during World War II, when Vivien was an ambulance driver. Her first book was The Haunting of Cassie Palmer which was followed by The Monster Garden and others. (From Wikipedia.org) QWERTYUIOP ‘QWERTYUIOP’ by Vivien Alcock is about a young graduate named Lucy Beck who has just finished her

Management

1227 words - 5 pages Coca-Cola Global Business and Marketing Strategy Introduction As domestic markets mature, it is becoming more and more fashionable for organisations to seek growth through opportunities in foreign countries. Faster communication, new technologies and improved transport links are making international markets more accessible and businesses pursuing a global position can experience an upsurge in brand awareness and cost effectiveness. Global

Facing Poverty With A Rich Girl's Habit

783 words - 4 pages Facing poverty with a rich girl’s habit Adele Strader Professor Chryst English Composition October 22, 2012 Facing poverty with a rich girl’s habit was written by Suki Kim and published in the New York Times on November 21, 2004. The most important point that Suki want to make was that (1) what we have in life can be taken away in an instant (2) do not go bankrupt in South Korea (3) that a person must adapt and endure

3-4-50 Paper

572 words - 3 pages -4-50 paperLack of exercise is a key contributor to disease and death among many people in the United States, regardless of age. It is a well-known fact that exercise results in a healthier lifestyle. Along with tobacco use and poor nutrition, lack of exercise is one of the main issues that people have which leads to high blood pressure, obesity, and other serious health problems. According to a study by UCSD School of Medicine and SDSU

Related Essays

Mga Makasaysayang Pook Essay

397 words - 2 pages KABANATA I INTRODUKSYON Paglalahad ng Suliranin             Sisikaping na sagutin ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan: 1.    Ano-ano ang mga istilo sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa ikaanim na baiting sa Distrito ng Albay II? 2.    Ano ang paghahanda na ginagawa ng mga mag-aaral sa istilong ito? 3.    Ano ang kabisaan ng mga istilong ito sa pag-aaral ng mga mag-aaral? 4. Ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga mag

Epekto Ng Paninigarilio Essay

2844 words - 12 pages spray ay tulad ng inhaler, patches at nicorette. Ang tangingikinaiba niya sa lahat ay ang pagsinghot ng nicotine sa ilong. KABANATA II   MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Pharmacology for the Primary Care Provider Ayon sa aklat na Pharmacology for the primary care provider (2004), Ang paninigarilyo ay ang sanhi ng maraming sakit. Ito ay ang pagkakaroon ng cancer sa baga,esophagus, at larynx, coronary artery disease

Wattpad: Makabagong Literatura Essay

1047 words - 5 pages Proyekto sa Filipino II Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Wattpad: Makabagong Literatura Isinumite nina: Alcantara, Julie Anne Balingbing, G Shawn Kelly Baylon, Claudine Fay Molato, Donna Molato Montenegro, John Roland Nipas, Rose Orbase, Arrem Ceyzel Joyce Orias, Grace Paner, Reyna Nicole Trinidad, Juriel Vibar, Terese Dawn AB English 1A Isinumite kay: Dr. Leticia M. Lopez Unibersidad ng Bicol Legazpi City

Lafarge S.A Essay

2924 words - 12 pages tool in organizational decision making. Components of creativity Langton, Robbins & Judge (2010) lists three components of creativity as follows: i. Expertise ii. Creative-thinking skills iii. Intrinsic task motivation This sequence is not rigid; the sub-processes can occur in any sequence and will often recur iteratively until a creative outcome has been attained (Amabile, 2012). The initiative exhibited in the redeployment of