This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Pananakop Ng Dayuhan Essay

1845 words - 8 pages

(3rd Quarter)
Pananakop ng mga Dayuhan sa Asya
Minsan ba’y sumagi sa isipan niyo kung ano nga ba ang mga pangyayaring naganap nung sinaunang panahon, bakit nga ba naging ganito tayo at sino ang nakaimpluwensya sa atin?
Maraming katanungan ang di pa nasasagot. Kaya’t talakayin natin ang UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (16-17 SIGLO)
Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. Ang pinakatagpuan nila ay nagaganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakan sa Asya. Una, ang Hilagang ruta, na nagpapasimula sa ...view middle of the document...

Isa itong libro mula sa ika-13 siglo na isinulat ni Rustichello da Pisa halaw sa mga kuwento at tala ni Marco Polo. Ito ay naglalarawan ng mga paglalayag ni Marco Polo sa Silangan, kabilang ang Asya, Persiya, Tsina, at Indonesya, sa pagitan ng mga taong 1271 at 1298, at kilala rin bilang Oriente Poliano at Paglalarawan ng Daigdig (Description of the World)
Renaissance
(insert pic)
ay nagsimula sa Italya at ito ay lumaganap sa buong Europa noong ika-16 na siglo. Ito ay nagpasimula ng realismo sa Sining at pag-aaral ng mga obra ng mga Romano at Griyegong iskolar at manunulat. Dito rin nagsimula ang Repormasyon at kontra-Repormasyon sa Europa.
Ang pagbagsak ng Constantinople
Naglakbay si Marco Polo kasama ang kaniyang ama na si Niccolo Polo at tiyuhing si Maffeo Polo. Nakarating sila sa Tsina, sa kaharian ni Kublai Khan(apo ni Genghis Khan). Malugod silang tinanggap sa kaharian ni Kublai. Nagustuhan ni Kublai ang mga katangian ni Marco Polo kaya't ginawa niya itong katiwala. Naging gobernador siya sa Yangzhou sa loob ng limang taon. Ipinadala sila sa Persia at Roma upang magpalaganap ng Kristiyanismo. Pagkatapos ay bumalik siya sa Venice(sariling bansa ng mga Polo). Nadakip siya at ikinulong sa Genoa. Nakilala niya si Rusticiano, isang ring bilanggo. Ikinuwento ni Marco ang mga pangyayari sa kanyang buhay sa kaharian ni Kublai Khan sa loob ng 17 years na paninirahan nila roon. Isinulat ito ni Rusticiano.
(pics na dito)

Merkantilismo *merkantilismo ay ang prinsipyong pang ekonomiya...
noong ika 16 na siglo,naniniwala ang mga bansang europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng pambansang kapangyarihan... *Ang merkantilismo ay isang doktrinang pang-ekonomiyang umiral sa Europa noong ika-16 at ika-17 siglo.Ito ay nakatuon sa paniniwala na ang bansa ay magiging mayaman at malakas kung ito ay higit na magluluwas kaysa mag-aangkat.Sa ganitong paraan,ang ginto at pilak ay dadaloy paloob sa bansa *ang mga europeo noon ay pinapahalagahan ang pilak at ginto kaya naitatag ang MERKANTILISMO isang sistemang pangkabuhayan na binibigyang diin ang akumulasyon ng ginto at pilak at itinataguyod ang kumpitisyon sa pagbili ng prudokto.

Matapos ang pagpapahirap ng mga dayuhan sa mga tao. Nagsimula na silang manggalugad sa iba’t – iba pang parte ng Asya.
PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN
Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta. Maraming manlalayag na Portuges ang naglakbayngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama sapagkatnalibot niya ang ”Cape of Good Hope” sa dulo ng Aprika na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.
Kung noon ay Italy, lalo na ang Venice ang nag-iisang nagkontrol sa rutang pangkalakalan patungong Silangan, ang pagtuklas ng alternatibong ruta na natuklasanng mga Portuges ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na maggalugad sa ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain, Netherlands, France, England, Russia,...

Other Papers Like Pananakop Ng Dayuhan

Analysis Of Operation Blue Star And Its Effects On The Gandhi Dynasty

934 words - 4 pages The period of time including and following Operation Blue star is considered a dark time in India and black spot in Indian history. It is a time Indian would rather forget, yet still to this day debate about. Was Indihar Gandhi correct in instating operation Blue Star, inflicting damage to the Golden temple, and being responsible for the killing of anywhere from 492 (official reports) to 1500 (estimates run as high as) civilians, which lead to an

Regretful Decisions Essay

930 words - 4 pages Regretful Decisions There are many individuals in a child’s life that helps mold them into a well-rounded adult. In most cases, this guidance comes from the child’s parents or other older, but in Sonny’s case, this guidance was expected from his older brother. In the short narrative, Sonny’s Blues, Sonny’s life was adversely affected by the decisions that his older brother made. The decisions that his brother made include leaving Sonny to stay

Jail Responsibilities

589 words - 3 pages Jail Responsibilities Monique Priorello September 23, 2012 One of the main responsibilities of a jail is to give the officers the correct “Police Correspondence” courses. This is because these courses give the officers the effective basic training that they need to do things such as; Writing of Memoranda, Police Reports, and Civilian Letters. What needs to be done first is make sure that there are NO errors. This means in

Mgt330

638 words - 3 pages Starbucks Nefertiti Wright Sangita Patel October 15, 2012 STARBUCKS 2 STARBUCKS - 1 - [no notes on this page]I. Job description a. Baristas II. Job specifications a. Duties III. Form of departmentalization STARBUCKS 3 Starbucks Starbucks have been named in the 100 best companies to work for. Starbucks has many job opportunities for people, which require the right job specifications. The employees create uplifting experience

Fight Club

917 words - 4 pages Fight Club is a story of the narrator’s struggle to gain control over his life. He is in search for an identity in the form of manhood. His masculinity is so repressed because of the absence of a father figure in his life. Because of this he creates Tyler, his alternate personality. Tyler is nothing like anyone the narrator has met, he is self assured and completely free. The narrators alternate personality Tyler Durden is the ultimate alpha-male

The Powers Of The Health And Safety Representative

254 words - 2 pages The Powers of the Health and Safety Representative A health and safety representative has the power to: Identify Workplace Hazards The health and safety representative has the power to identify workplace hazards. This power is usually exercised by conducting workplace inspections. Obtain Information from the Employer The health and safety representative is entitled to the same information available to a joint committee member. Under the Act

Lesson Plan

6476 words - 26 pages QWERTYUIOP by Vivien Alcock Table of Contents Introduction About Short Stories The Writer Synopsis Elements Activities Beyond The Text Assessment Answer Key Glossary Panel of Writers [pic] SHORT STORY Welcome to the World of Literature and to Short Stories! We hope you will enjoy working with this guidebook, which has been specially designed to help you prepare your students enjoy the Literature

Management

1227 words - 5 pages Coca-Cola Global Business and Marketing Strategy Introduction As domestic markets mature, it is becoming more and more fashionable for organisations to seek growth through opportunities in foreign countries. Faster communication, new technologies and improved transport links are making international markets more accessible and businesses pursuing a global position can experience an upsurge in brand awareness and cost effectiveness. Global

Facing Poverty With A Rich Girl's Habit

783 words - 4 pages Facing poverty with a rich girl’s habit Adele Strader Professor Chryst English Composition October 22, 2012 Facing poverty with a rich girl’s habit was written by Suki Kim and published in the New York Times on November 21, 2004. The most important point that Suki want to make was that (1) what we have in life can be taken away in an instant (2) do not go bankrupt in South Korea (3) that a person must adapt and endure

3-4-50 Paper

572 words - 3 pages -4-50 paperLack of exercise is a key contributor to disease and death among many people in the United States, regardless of age. It is a well-known fact that exercise results in a healthier lifestyle. Along with tobacco use and poor nutrition, lack of exercise is one of the main issues that people have which leads to high blood pressure, obesity, and other serious health problems. According to a study by UCSD School of Medicine and SDSU

Capitalism

836 words - 4 pages Miguel Beatrice Capitalism is an economic system in which private individuals and business firms carry out production and exchange of goods and services through complex transactions involved in prices and markets. By extension called capitalist higher social class of this economic system ("bourgeoisie"), or to the common form would the individual interests of capital owners in both companies, shareholders and patterns, also called capitalism

Related Essays

Blah Blah Blah Essay

2453 words - 10 pages Ang Pananakop ng mga Espanyol Kolonisasyon at Kristiyanisasyon Sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa ating bansa, naging magulo na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Layunin ng mga Espanyol na sakupin at pamunuan ang Pilipinas. Mayroong dalawang estratehiya sa pananakop ang mga  Espanyol, ang Ebanghelisasyon; na sinasagisag ng krus. Ito ay isinasagawa sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa ating bansa sa

Ikalawang Digmaang Pandaigdig Essay

4152 words - 17 pages probisyon ng kasunduan ng Versailles na naglimita sa pagsasandata ng germany. Noong 1935, ang diktador ng Italia na si Benito Mussolini ay isinakatuparan ang matagal na niyang planong pananakop sa Ethiopia na ninais niyang maging kolonya. Hindi napatawan ng Liga ng mga bansa ng mabigat na parusa ang Italia kaya tuluyang naokupahan ang Ethiopia noong 1936. Sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa noong 1939 at habang abala ang

Lafarge S.A Essay

2924 words - 12 pages NAME: IHEKANANDU KINGSLEY N. COURSE: MGMT 292 / F12 N01 TITLE: INDIVIDUAL CASE STUDY (LAFARGE S.A.) SUBMITTED: October 5, 2012 TABLE OF CONTENTS 2. INTRODUCTION 3 3. DESCRIPTION OF CASE 4 4. VALUES 4 4.1. Types of values 4 5. TEAMWORK 7 6. MOTIVATION 8 7. CREATIVITY 9 7.1. Components of creativity 9 8. CONCLUSION 12 9. BIBLIOGRAPHY 13 INTRODUCTION This report aims to provide an in-depth analysis of initiatives pursued by Lafarge as

Finance Essay

665 words - 3 pages Financial statements are the most common tool used for making business decisions. They consist of the balance sheet, income statement and statement of cash flows. The analysis tools used affect all aspects of a company not just a few. A systematic review of the resources a company used to achieve its mission is cost control. Cash flow should be kept at necessary levels for operations is one of the major benefits of cost control. It is a very